Az Agri Kulti a fenntartható vidékfejlesztés elméleti és gyakorlati területeivel foglalkozik.

I. Ténykedésünk fő területei

II. Az Agri Kulti csapat


Bertényi Gábor, Szalai Mihály, Králl Attila.

III. Működésünk alapelvei

CSEPPBEN A TENGER – az alábbi összetevők a kutatási tervektől a termelői piacon át az általunk gyártott szendvicsig mindenben megtalálhatók:

továbbá:

RELOKALIZÁCIÓ ÉS ÉLELMISZER-ÖNRENDELKEZÉS – függetlenedés a központosított termelő- és ellátórendszerektől. A relokalizáció erősíti az adott térség ’közösségi immunrendszerét’, növeli rugalmasságát.

RÖVID ÉLELMISZERLÁNCOK – a veteményestől/óltól az asztalig vezető út kevés lépésből és szereplőből áll. Az élelmiszer így kevesebb adalékanyagot, tartósítószert tartalmaz, beltartalmi értéke magasabb, ráadásul az élelmiszerlánc minden része átlátható. Jobb ez így mindenkinek.

TÖBBFUNKCIÓS MEZŐGAZDASÁG – a mezőgazdálkodás az élelmiszertermelésen túl felelős egy sor közjó előállításáért és megőrzéséért. Ilyenek például az ökoszisztéma szolgáltatások, a biológiai sokféleség, a termesztett növények és állatok sokszínűsége, valamint a kultúrtájak szellemi és tárgyi öröksége.

a BIOREGIONALITÁS elve mentén egy-egy működő régiót az ökológiai, társadalom-földrajzi szempontok, kiemelten az agrár-ökoszisztémák jellegzetességei határoznak meg. A helyi erőforrásokkal bölcsen gazdálkodó biorégiók könnyebben alkalmazkodnak a folyton változó környezeti, társadalmi és gazdasági körülményekhez.

IV. Agri Kulti létrejövés, felépítés, működés

Az Agri Kulti 2011-ben alakult Nagymaroson. A csapat töretlen lelkesedéssel keresi és teszteli azokat a fenntartható gyakorlati vidékfejlesztési modelleket, amelyek hosszabb távon segíthetnek helyzetbe hozni helyi termelőket, kisléptékű mezőgazdálkodókat, azaz a lokális gazdaság egy létfontosságú szegmensét. Működésünk során igyekszünk az elméleti és gyakorlati oldalt egyensúlyban tartani; a gyakorlati megvalósítást (termelés, termelői piacok szervezése, termék-előállítás és értékesítés) hangsúlyos kutatási, tanácsadói és oktatási tevékenység egészíti ki.

Az Agri Kultit többféle hajtóerő szerencsés együttállása hívta életre és táplálja a kezdetektől:

Egyfelől a globális szükségszerűség, hiszen a környezeti, társadalmi és gazdasági válságtünetek közepette a helyi erőforrásokra, önfoglalkoztatásra, belső piacokra fókuszáló vidékfejlesztés egyszerűen elkerülhetetlen szükségszerűség.

Másfelől a lokális lehetőség, mivel helyi szinten van mód igazán a vidék és város kapcsolatának újraértelmezésére és rendezésére, egy környezeti és társadalmi szempontból fenntarthatóbb, rugalmasabb, alkalmazkodóbb vidéki (és városi) életforma kialakítására.

Nem utolsó sorban pedig a személyes kíváncsiság és igény. Kíváncsiak vagyunk, vajon fellelhetők-e még az élet nyomai a mai magyar vidéken? Akadnak-e tettre kész gazdálkodók, ambiciózus vidékmegújítók és újraértelmezők? Képes-e a vidék egyszerre élhetőnek bizonyulni és megélhetést biztosítani? Szerintünk a válasz: igen. Nekünk mindenesetre határozott igényünk van a szellemileg, érzelmileg és fizikailag is tápláló, csapatban végzett, eredményes munkára + kikapcsolódásra + ehető ételekre és iható italokra.

V. Referenciáink

Kutatási projektek beszámolói:

Agár-környezetvédelmi munkák:

Gyakorlati megvalósulások:

 

English Magyar