PROJECTS

URBACT-FOOD CORRIDOR

We developed a concept of a local food-system for the Municipality of Szécsény and together we are working on an action plan to integrate it to a European-level network in the framework of URBACT in cooperation with 7 other municipalities.

URBACT-RURBAN FOOD

Szécsény városának dolgoztunk ki egy helyi élelmiszer-rendszer koncepciót, és jelenleg az URBACT program keretében egy cselekvési tervet készítünk elő a koncepció európai hálózatba történő integrálására 7 másik európai várossal együtt.

FUNKY FOREST

Házikó Farm’s newest projects, taking place in Szécsény/Hungary: a community cold store, a common enterprise with Szécsény’s local government, and a juice factory, which is suitable for making 1200 bottles of pure fruit juice per hour.

FUNKY FOREST

A Házikó Farm legújabb projektjei a Nógrád megyei Szécsényben: a településen egy 2300 m2-es gyümölcs- és zöldséglevek előállítására és palackozására alkalmas feldolgozóüzem épült fel, amely a Házikó Farm minőségbiztosítási alapelveit követi, valamint az üzem szomszédságában az önkormányzattal közösen egy közösségi hűtőházat és Food Hub-ot hoztunk létre.

Mit eszel?

A Mit Eszel? projekttel egy olyan minőségbiztosítási rendszer kialakításán dolgozunk, amely összekapcsolja a hazai minőségi vendéglátást a termelőkkel az egészséges, szezonális és minőségi táplálkozás jegyében.

Food Track

With Food Track we are aiming to develop a quality assurance and information system connecting premium gastronomy with small-scale farmers in the spirit of healthy, seasonal and quality nutrition.

Házikó Catering

Putting our research into practice, we operated between 2014 and 2018 a food manufactory and catering company, using exclusively selected and certified farm products, ensuring full transparency in the supply chain.

Házikó Catering

A kutatásainkat gyakorlatba ültetve, 2014 és 2018 között egy élelmiszeripari és vidékfejlesztési vállalkozást üzemeltettünk, amely kizárólag általunk ellenőrzött hazai, fenntartható kisgazdaságokból származó alapanyagokat dolgozott fel és juttatott el közvetlenül a fogyasztókhoz.

Publikációk

Halász-Horváth-Révai-Siklósi-Szuromi-Taksz (szerk.) 2016. Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés – helyi erőforrások és gazdaság hiányában Bertényi-Králl-Farkas (szerk.) 2014. Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás – a Balassagyarmati Kistérség és a Nagykürtösi járás esete Lányi-Farkas szerk. 2013. Palóc Jövő - vidékfejlesztés alulnézetből Lányi-Bertényi-Králl-Szabadkai 2013. Vidékfejlesztés-politika alulnézetből – kutatási beszámoló Králl Attila (szerk.) 2014. Javaslat a Tisza-völgy Magas természeti értékű terület (MTÉT) megvalósítására

Publications

Halász-Horváth-Révai-Siklósi-Szuromi-Taksz (editors) 2016. Local resource-based economic development – failing economy and local resources Bertényi-Králl-Farkas (editors) 2014. Paths of sustainable rural development in the Balassagyarmat Micro Region (H) and the Veľký Krtíš District (SK), 2012-2014, Lányi-Farkas szerk. 2013. Palóc Jövő - vidékfejlesztés alulnézetből Attila Králl (editor) 2014. Feasibility Study of the Tisza-Valley High Nature Value (HNV) area

Kadarkút-Nagybajom Kutatás

A Somogy megyei Kadarkút-Nagybajomi kistérségben 2014-ben végeztünk egy éves kutatást, amely során feltérképeztük az ország egyik hátrányos helyzetű térségének aprófalvaiban az agroökológiai és emberi erőforrásokat.

Kadarkút-Nagybajom Research

A year-long research project in 2014 in the Kadarkút-Nagybajom Micro Region, (Somogy County, SW-Hungary) identifying and mapping the agro-ecological and human resources in an LFA (Less Favored Area).

TRUE

A hazai tájfajta babok, borsók, lencsék gasztronómiai lehetőségeit vizsgáljuk egy H2020-as nemzetközi projekt keretében, amely a hüvelyesekre alapozott fenntartható mezőgazdálkodási rendszerekkel foglalkozik.

TRUE

We are investigating the role of pulses - from small-scale farms to urban gastronomy - in the frame of a European-wide H2020 project about sustainable legume-based systems.

Szimpla @Markthalle, Berlin

Elvittük a Szimpla Termelői Piacát a berlini Kreuzbergbe.

Szimpla @Markthalle, Berlin

We took Szimpla Farmers’ Market to Kreuzberg in Berlin.

Farmbistro

A Házikó projekt keretében 2 saját bisztrót is üzemeltettünk, melyek szezonális levesek, saláták, szendvicsek és sütemények választékával hozták közelebb a vásárlókhoz azokat az előnyöket, amelyeket egy rövid és átlátható élelmiszerlánc-modell kínálhat.

Farmbistro

In the framework of the Házikó project we run our own 2 bistros with a varied, seasonal selection of soups, salads, sandwiches and cakes, bringing closer to the consumers the experience of benefitting from a short and perfectly transparent food supply chain.

Nagymaros farmers’ market

Founded in 2011 and managed by Agri Kulti until 2013, Nagymaros Farmers’ Market had become a forerunner of the new generation of Hungarian farmers’ markets.

Nagymarosi termelői piac

A 2011-ben az Agri Kulti által létrehozott és 2013-ig koordinált Nagymarosi termelői piac indulása óta az új generációs magyar termelői piacok mintája.

Balassagyarmati HU-SK (V4)

A Balassagyarmati kistérségben végzett hároméves kutatási projektünk a kistérség agroökológiai adottságait tárta fel, feltérképezte a társadalmi és gazdasági viszonyokat, és megvizsgálta a térség hosszú távon is életképes vidékfejlesztési lehetőségeit is.

Balassagyarmat Farmers’ Market

A 3-year research project in the Balassagyarmat Micro Region (Nógrád County, N-Hungary) exploring the agro-ecological conditions of the micro region, mapping the social and economic relations and identifying viable long-term proposals in the field of rural development.

Szimpla termelői piac

A Szimpla Termelői piacot 2012-ben alapítottuk és 2014-ig működtettük. Indulásától kezdve jól ismert attrakcióvá nőtte ki magát a budapesti vasárnapokon, új szintre léptetve város és vidék kapcsolatában.

Szimpla farmers’ market

Szimpla Farmers’ Market, funded in 2012 and coordinated until 2014 by Agri Kulti, has become a well-known attraction on Sundays in Budapest creating a new level in linking the city and the countryside.